Upravljanje sosesk

Pri upravljanju sosesk poskrbimo za upravljanje, urejanje in vzdrževanje skupnih prostorov, površin in naprav sosesk.


Obseg storitev je enak kot pri upravljanju s stanovanji.